Chúng tôi sử dụng tệp cookie, để làm cho trang https://projectvint.ru/tốt hơn.
Tiếp tục sử dụng  trang đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho xử lý thông tin cá nhân theovới chính sách bảo mật
Đồng ý

Đội ngũ

Andrey Eliseev
Phụ trách ban nội dung
Nikolai Shugailov
Giám đốc sáng tạo
Narek Sirakanyan
Chủ tịch Freedom Group
Anna Sarukhanyan
Cố vấn chính của chủ tịch
Valeria Kolomiets
Giám đốc R&D