Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web https://projectvint.ru/.
Bằng cách tiếp tục sử dụng nó, bạn đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân theo với chính sách bảo mật
Tốt

Đội ngũ

Andrey Eliseev
Trưởng phòng nội dung
Nikolay Shugailov
Giám đốc sáng tạo
Narek Sirakanyan
Chủ tịch Freedom Group
Anna Sarukhanyan
Cố vấn trưởng của Chủ tịch
Valeria Kolomiets
Giám đốc nghiên cứu và phát triển