JN
Tăng trưởng và năng lượng
Tăng cường hệ miễn dịch.
Tăng hoạt động nhận thức và vận động.
Thúc đẩy sự hình thành sức khỏe tốt.

Thực phẩm chức năng tăng cường hệ miễn dịch

Thực phầm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.