Наш сертификат

FR030371-1
Сертификат којим се потврђује да је компанија у складу са међународним захтевима сиситема управљања безбедношћу хране.
До 21.09.2021.
Сайт подтверждения
2019-113
Сертификат произвођача о усаглашености са међународним стандардима у погледу организације произвидње и контроле квалитета медицинских производа (GMP).
Сайт подтверждения
FQA 4001056/A
Сертификат којим се потврђује да је компанија успешни имплементирала систем управљања квалитетом ISO 9001:2008
До 27.11.2020.
Сайт подтверждения